Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La proposta de pressupost de #santjust per a 2016 és de 22 milions d'euros

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sant Just Desvern (PSC-ERC-Movem Sant Just) va presentar ahir a la ciutadania la proposta dels comptes municipals per a l'any 2016. L'alcalde, Josep Perpinyà, i la regidora d'Hisenda, Quima Giménez, van explicar les prioritats, els serveis i les polítiques en que s'empraran els diners públics el proper any: 22.019.362€, un 6% menys que l'any anterior. La reducció del capítol de despeses ve provocada per una disminució dels ingressos procedents d'altres administracions, la baixada dels impostos indirectes i certes taxes, així com el capítol d'inversions. Això ha provocat que s'hagin hagut de fer ajustaments i polítiques de contenció en la despesa pública.

Els regidors i regidores van respondre les preguntes que els van plantejar les persones assistents. Es va parlar d'impostos directes, de prioritat d'inversions a la via pública i de les millores al barri de La Plana-Bellsoleig, d'enllumenat públic, de seguretat vial, de serveis socials, de teixit associatiu i equipaments, de nous plans d'ocupació i de programes per al jovent, d'activitats econòmiques de l'empresa municipal i de gestió de residus. 

L'alcalde va tancar l'acte informant que durant el 2016 també s'engegarà la darrera fase de preservació de La Vall, s'afrontarà el nou Pla General Metropolità, el Pla Especial de Collserola, reptes en educació, es continuarà amb l'oposició al pas de la MAT i es farà una nova redefinició industrial amb usos diferents al voltant de la carretera Reial. 

Finalment, també hi va haver un compromís per part de l'Equip de Govern de promoure l'elaboració de pressupostos participatius. 

S'adjunta el document amb la proposta de despeses i ingressos dels comptes municipals. 

pressupost_16.pdf