Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Portal de la Transparència ja es pot visitar des de #santjust.cat

Abans de finalitzar l'any, l'Ajuntament acaba de publicar el Portal de la Transparència que ja podeu consultar al web municipal santjust.cat. Des de principis d'estiu, s'ha treballat amb l'Administració Oberta de Catalunya i Diputació de Barcelona per disposar del màxim d'ítems de transparència.  Actualment, dels 127 ítems totals, l'Ajuntament ja cobreix 88 d'aquets ítems, és a dir, el que representa el 70% del total.  En aquest Portal podeu consultar informació sobre l'esctructura de l'organització, la gestió econòmica, el personal, els programes de planificació, els procediments administratius i altres informacions d'interès públic.  

A la seu electrònica i el web santjust.cat es podia consultar part de la informació pública i ara amb el Portal s'avança en un major desplegament i actualització. Sant Just Desvern està publicant ítems de transparència d'acord amb la llei catalana i estatal sobre aquesta matèria, així com l'InfoParticipa de l'UAB i l'Índex de Transparència Internacional (ITA).

Desplegar al màxim la Llei de la Transparència i Accés a la Informació Pública és un dels compromisos de l'Equip de Govern de Sant Just Desvern, i així mateix es dóna compromís a una de les mocions aprovades a l'inici del mandat.  Altres accions impulsades pel govern municipal en aquest sentit són l'aprovació del Codi de Conducta d'alts càrrecs i del conjunt de treballadors i treballadores del consistori. Per donar el 100% de cobertura al Portal estem treballant en el registre de grups d'interès local i les cartes de serveis locals, entre d'altres.

Podeu accedir al Portal de la Transparència a travès de santjust.cat