Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust aprova un pressupost municipal de 23 milions d'€ per a 2016

Amb els vots a favor de l'Equip de Govern i l'abstenció de Ciutadans i el PP -CiU va votar en contra-, la sessió plenària corresponent al mes de desembre ha aprovat, de forma inicial, el pressupost general de l'ajuntament i de l'empresa municipal Promunsa per a l'any 2016. El pressupost de l'Ajuntament i Promunsa ascendeix a 23 milions d'€, un 6% menys que l'any anterior. La reducció ve donada per la disminució dels ingressos procedents d'altres administracions i de la que es destinaria a inversions.  S'han fet ajustaments i polítiques de contenció en la despesa pública mantenint tots els serveis i no endeutant les arques públiques. La prioritat de Promunsa per al 2016 és la gestió d'habitatge de lloguer i la de l'Ajuntament és potenciar les polítiques d'ocupació i les que es destinen als serveis socials.  Aquest pressupost està a exposició pública perquè es puguin presentar al·legacions.  S'adjunta el document amb la proposta de despeses i ingressos.

El Ple també ha aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (PSC-ERC i Movem Sant Just), l'abstenció del PP i el vot en contra de CiU i Ciutadans, la resolució definitiva de les duess al.legacions presentades a la proposta d'Ordenances Fiscals -una de l'Associació de Veïns Sant Just i l'altra de l'empresa municipal- i l'aprovació definitiva. Les ordenances fiscals i els tributs per a l'any 2016 es van aprovar de forma provisional en el Ple del mes d'octubre i es va obrir el període d'al·legacions que ara es resolen i s'aproven definitivament. L'increment establert per als principals impostos és d'1,5%, la mateixa previsió de l'IPC per al proper any.  

Es va donar compte al ple, del tràmit que s'inicia per participar en la convocatòria pública de subvenció del Programa Europeu Interreg.  Cinc ciutats (Tournefeuille, Foix, Irún, Barakaldo i Sant Just Desvern) i la Fundació Kreanta presenten un projecte enmmarcat en l'àmbit de "Rutes Singulars". La Unió Europea financiariaria el projecte i això suposaria una inversió extra per a Sant Just Desvern amb l'objectiu principal de reforçar l'atracció turística amb estratègies innovadores per posar en valor el patrimoni cultural, natural, artístic...Si s'obté la subvenció, donaria la possibilitat de potenciar projectes que ja s'estant desenvolupant i engegar-ne altres de nous. 

El Ple també va aprovar la taxa per prestar els serveis de coworking i espais creatius ubicats a Sant Just Diagonal.

Aixímateix, la regidora de Comunicació va informar al plenari que ja es pot consultar la informació pública al Portal de la Transparència que podeu consultar al web www.santjust.cat

Podeu escoltar els punts de l'ordre del dia a www.santjust.cat/ple 

pressupost_16_1.pdf