Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Servei Local de Català de #santjust comença l'any amb novetats

Els dies 11 i 12 de gener el Servei Local de Català de Sant Just reprendrà els cursos de català per a persones adultes. Per inscriure-s’hi, cal que les persones interessades s’adrecin a Les Escoles el 7 de gener de 17 a 19 h o el 8 de 10 a 12 h. S’ofereixen cursos dels nivells bàsic 2, elemental 2, intermedi 2 i suficiència 2, a part dels cursos de reforç de gramàtica i ortografia i del grup de conversa.

Com a gran novetat, el servei posa en marxa el Club de Lectura Fàcil de Sant Just Desvern. Aquesta iniciativa s’adreça a persones amb un nivell de llengua entre el bàsic i l’elemental, tant si són alumnat de català com si no, i consisteix a llegir un llibre de Lectura Fàcil d’acord amb el nivell de llengua de l'alumnat. Setmanalment hi ha una trobada del Club on es comenta el llibre i es plantegen activitats al voltant de la lectura. El Club de Lectura Fàcil de Sant Just Desvern s’inicia amb el llibre De Chamartín a Collbató, de M. Àngels Sellés, una commovedora història real sobre un nen de Madrid que es refugia a Collbató durant la Guerra Civil.

I des de fa unes setmanes, el Servei Local de Català de Sant Just compta amb facebook, una nova eina per dinamitzar i informar la ciutadania de tot allò que fa. 

cursos.pdf club.pdf