Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust ha ajudat més d'una trentena de famílies amb el pagament de subministres durant el 2015

33 famílies de Sant Just Desvern han rebut ajuts per pagaments de subministres i lloguer d'habitatge durant el 2015. El nombre total de rebuts pagats ha estat de 74. A aixó  ha suposat una despesa de 19.774,81€, 14.500 dels quals s'han destinat al pagament de lloguers. 

Segons els acords presos pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just el dia 27 de novembre de 2014, trimestralment es publiquen al web santjust.cat les ajudes econòmiques d’urgència assumides per l’Ajuntament de Sant Just Desvern destinades al pagament de subministres.

La moció també recull que "El dret a l’aigua i el dret a l’habitatge es troben dins de la categoria de les garanties indispensables per assegurar un nivell de vida adequat. Es tracta de les condicions fonamentals necessàries per a preservar la vida i la dignitat de les persones, de drets, no de privilegis supeditats a la capacitat econòmica de les persones i de les seves famílies de fer-ne front. A més a més, com a béns comuns que són cal que les administracions vetllin per a la sostenibilitat d’aquets recursos, doncs s’ha fet evident que els “mercats” de l’aigua, llum i gas han estat incapaços de garantir-ne l’accés universal".