Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La Unitat Ràpida de #SantJust ha fet més de 900 actuacions de millora a la via pública durant el 2015

L'Ajuntament de Sant Just Desvern ha prorrogat el contracte de la Unitat Ràpida d'Intervenció (UR). Aquest servei va començar a funcionar el febrer de 2014, després que l'Ajuntament aprovés el contracte de manteniment de la via pública i l'espai urbà a favor de l'empresa ACSA, Obras e infraestructuras S.A.U. L'objectiu era complementar la feina de la Brigada Municipal, donant una resposta més àgil a les incidències, i incidint en el manteniment preventiu i correctiu de tots els elements de la via pública. 

Al llarg d'aquests dos anys, ha dut a terme més de 900 actuacions, mitjançant les quals s'han arranjat i millorat 3.754 m2 de voreres i s'han asfaltat 1.422 m2, entre d'altres treballs. Amb aquestes xifres s'ha complert amb escreix el que s'establia al contracte i donar el bon servei, l'Ajuntament ha apostat per prorrogar el contracte dos anys més. 

Per dur a terme aquestes tasques hi ha dues unitats ràpides amb dedicació exclusiva, que actuen ràpidament allà on és necessari, evitant així el deteriorament de l'espai públic, des d'un panot aixecat per una arrel fins al manteniment integral dels vials. Entre d'altres actuacions,pintura, instal·lació de mobiliari urbà i senyalètica-, i la reparació d'asfalt del c. Narcis Monturiol i la cruïlla amb el c. Ramon i Cajal.