Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Accés restringit a Can Padroseta durant 3 mesos per obres de millora

A principis del mes de febrer es preveu l’inici de les obres de construcció d’un mur de contenció a l’aparcament de can Padroseta, per la qual cosa l'accés de vehicles a aquesta zona quedarà restringit als vehicles autoritzats. 

L’aparcament restarà tancat al públic per veure’s afectat per les obres. Tot i així, es permetrà aparcar als vehicles autoritzats i també als vehicles que poden fer ús de la plaça per a persones amb mobilitat reduïda.

El veïnat del carrer de Can Padroseta podrà seguir accedint als seus guals, i només es veuran afectats si cal realitzar algun tall puntual en el carrer, per al qual s’avisarà amb antelació.

Es preveu realitzar també una millora en la pavimentació actual de l’aparcament.

L'actuació té una durada prevista de 3 mesos i el cost previst és de 139.251,70 €.