Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença la campanya de control de mosquits al Baix Llobregat

El Servei de Control de Mosquits (SCM) del Consell Comarcal del Baix Llobregat comença ara el gruix de la campanya de forma intensiva contra la proliferació dels mosquits a la comarca. Un equip de 21 persones format per biòlegs, prospectors, inspectors i tractadors treballa i es coordina per mantenir la població d’aquests insectes dins dels límits acceptables a la zona del Delta del Llobregat i altres municipis de la comarca.

L’objectiu del Servei és controlar les poblacions de mosquits a la comarca. La campanya d’enguany es caracteritza per haver començat ja al març a totes les zones naturals i per la previsió de tractament sistemàtic dels 49.250 embornals cartografiats en zona urbana.

A Sant Just Desvern, anualment es fan inspeccions entre els mesos de maig i novembre a les 28 masses d'aigua rurals del municipi i s'han i es tracten els 2336 embornals urbans. També es fan captures de mosquits quinzenals amb trampes de diòxid de carboni per determinar el nivell de la població adulta picadora. L'estació de mostreig està situada a Can Ginestar.

La campanya intensiva durarà tot l’estiu i s’allargarà fins a principis de tardor. Durant aquest període es tractaran gairebé 50.000 embornals de l’espai urbà i es cobrirà un territori de 25.000 hectàrees de les quals 9.000 es troben en el delta del riu Llobregat. En aquesta zona conformada per l'activitat del riu Llobregat, hi coexisteixen indústries, zones turístiques, agrícoles i naturals que obliguen a un control de mosquits força complex i especialitzat. 

Un dels mosquits que més preocupen i que en els darrers anys ha rebut una especial atenció per la seva agressivitat és el mosquit tigre. En aquest sentit el president del Consell Comarcal, Joaquim Balsera, ha volgut fer una crida a la ciutadania perquè col·labori de forma activa fent cas de les recomanacions que es fan des del SCM i que passen per: buscar recipients, pots, objectes abandonats, desaigües, petites cisternes, plats o cendrers a l'exterior de casa seva; treure'n l'aigua i posar els recipients de cap per avall perquè no es puguin tornar a inundar. Amb aquesta simple acció es pot evitar en gran nombre la proliferació del mosquit tigre.