Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust més a prop de l’Aeroport amb la posada en marxa de la L9 Sud

La nova línia de metro L9, que uneix la Zona Universitària amb l’Aeroport de Barcelona, ja presta servei. Té parada a Zona Univeritària i Collblanc, els dos grans intercanviadors de transport amb els quals Sant Just està connectat per línies de bus i tramvia cada menys de 20 minuts. 

El nou tram de metro inclou 15 estacions, totes accessibles, de les quals 6 són de connexió amb altres línies de metro i transports ferroviaris, situades en els municipis de E Prat de Llobregat, l’Hospitalet i Barcelona. D’aquesta manera la xarxa de metro creix de cop un 20%. Al mateix temps, les línies automàtiques sense conductor passaran a representar el 25% de la longitud total de la xarxa: 30,5 quilòmetres.

La línia 9 Sud passa té el mateix horari de servei que la resta de la xarxa, de 5 del matí a 12 de la nit els laborables, fins a les 2 de la matinada els divendres i vigílies de festiu, i obertura continuada els dissabtes i vigílies singulars. La freqüència de trens serà de 7 minuts en dia laborable, tot i que aquest interval es podrà reduir a menys de
4 minuts entre algunes estacions quan es produeixin esdeveniments que generin un gran impacte en la mobilitat.