Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust: el Consorci de Collserola renova la zona de pícnic de la plaça Mireia

El Consorci de Collserola ha renovat les taules i bancs de l’àrea de lleure de la plaça Mireia. S’ha fet amb taulons de fusta tractada per suportar condicions d’intemperie, substituint els antics taulons, molt malmesos pel pas del temps. L'actuació s'ha finançat amb romanent de pressupost 2015 del Consorci.

La plaça Mireia és un espai de lleure al parc de Collserola, als termes de Sant Just i Esplugues, on hi ha diferents zones d’estar a diferents nivells, que s’uneixen per unes pasarel·les de fusta agradables per caminar-hi.