Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Nou plànol de #santjust i nova guia del transport públic del municipi

S'acaba de publicar el nou plànol de Sant Just Desvern, acutalitzat amb les incorporacions del barri de Mas Lluí i els nous parcs Iulia Quieta i Antoni Malaret i Amigó.

D’altra banda, l’Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) ha fet arribar al municipi la nova guia del transport públic, amb l'actualització de les línies que presten servei a Sant Just.

Ambdós plànols es faran arribar a les llars del poble també es poden trobar a l’Ajuntament, i a santjust.cat