Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Dijous 25, Ple municipal de #santjust corresponent al mes de febrer de 2016

El Ple municipal se celebra demà, 25 de febrer a les 19h a la sala de sessions de l'Ajuntament. En aquesta sessió plenària està previst instar la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment a l'aprovació de la condició de via urbana i a l’entrega a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, del tram de l’Avinguda del Baix Llobregat comprès entre la carretera Reial i la primera rotonda nord. També interessa que el Ministeri acordi la cessió gratuïta a l’Ajuntament de la propietat del sòl colindant a aquesta carretera.

L’Avinguda del Baix Llobregat, al terme municipal de Sant Just Desvern, actualment forma part de la xarxa de Carreteres de l’Estat, si bé l’Ajuntament considera que una part d’aquesta via ja ha assolit la condició de via urbana. El Ple municipal del 29 de gener de 2015 va acordar incoar un expedient administratiu per demanar la cessió i aquest és un pas més en la tramitació, després que el Ministeri hagi expressat que l'Ajuntament renuncia de forma expressa a qualsevol finançament per part del Ministeri.

També se sotmetrà a votació l'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa pública Promunsa que permet mantenrir l'actual parc d'habitatges socials en règim de lloguer per a 2016. El conveni inclou 7 habitatges (subvencionats parcialment) més 1 d’urgència social amb un import màxim total d'11.363,08€ per a 2016. 

En el Ple també es donarà compte de la modificació de la denominació del grup municipal de Convergència i Unió que passarà a Convergència, amb motiu de la dissolució de la Federació de CiU. 

ORDRE_DEL_DIA_PLE_FEBRER.pdf