Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

25 anys d'agermanament, projectes, cooperació i enriquiment mutu entre #santjust i Camoapa

El 31 de març de 1991 els alcaldes de Sant Just Desvern i de Camoapa, Lluís Segura i Jorge Duarte respectivament, signaven formalment l’agermanament solidari entre ambdós municipis. Una iniciativa que va ser proposada a l'Ajuntament per un grup de jovent després de col·laborar amb persones de Nicaragua que van ser víctimes de l’huracà Joana. Al llarg d'aquests 25 anys s'han enfortit els lligams entre ambdues poblacions més enllà de la solidaritat i la cooperació.

La subvenció principal de l'Ajuntament en matèria de cooperació és destina a Sant Just Solidari, entitat a través de la qual es vehiculen les accions de solidaritat i cooperació amb el municipi nicaragüenc. L'ONG local destaca que a través de l'agermanament es treballa perquè la mateixa població de Camoapa avanci cap al desenvolupament. 

Per celebrar l'aniversari l'Ajuntament i Sant Just Solidari estan preparant diferents activitats. L'acte central serà el 22 d'abril: un sopar en el marc del qual es difondran els projectes i que comptarà amb l’assistència de persones tant d’aquí com de Camoapa que tenen i han tingut un paper significatiu en aquest agermanament.

Venda de tiquets a la seu de Sant Just Solidari, Antiga Granja Carbonell i a través d’ingrés bancari (ES51 2100 0277 6802 0039 3013)

Més informació a sant just solidari i al Butlletí del mes d'abril.