Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El 6 de juny de 2016, nova festa de lliure disposició a les escoles de primària i secundària de #santjust

La Direcció dels Serveis Territorials d'Ensenyament ha autoritzat que el 6 de juny sigui dia festiu als centres escolars de primària i secundària de Sant Just, tal i com havíen sol·licitats els mateixos centres. 

La proposta està aprovada per la Direcció dels Serveis Teritorials d’Ensenyament, compta amb el vistiplau de l’Ajuntament i serà comunicada al Consell Municipal Escolar.

D’acord amb l’Ordre de Calendari escolar del curs 2015-16, si les festes locals del municipi estan incloses en períodes de de vacances escolars aquests dies es poden sumar a les festes de lliure disposició dels centres educatius. Un dels dies (6 d’agost) ja va ser considerat al mes de juny de l’any passat, quan es van aprovar aquestes festes. Ara falta afegir un altre dia festiu, en lloc del dia 24 de març de 2016 (dijous sant).

Així, doncs, els dies festius de lliure disposició que resten abans de finalitzar aquest curs són el 17 de maig i el 6 de juny.