Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

En el Ple d'abril es donarà compte de l'aprovació del Pla d'Acció Municipal amb 6 eixos estratègics de ciutat

L'ordre del dia de la sessió plenària del proper dijous, 28 d'abril, inclou donar compte amb ple de la resolució d'alcaldia del 20 d'abril d'aprovació del PAM (Pla d'Acció Municipal) per al període 2015-2019. Un document que ha elaborat l’equip de govern, amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, i que inclou 6 grans objectius de ciutat, 20 objectius operatius i 70 accions a desenvolupar. El procés d’elaboració s’ha treballat seguint els objectius de mandat, els compromisos signats en el pacte de govern i els documents i plans sectorials que ha aprovat l’Ajuntament. Es tracta d’un document viu que incorporarà indicacions de seguiment i s’avaluarà el grau d’execució periòdicament.  

També es donarà compte del decret d'Alcaldia del 20 d'abril d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament. A l'informe d'intervenció, es detalla que es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament en positiu; així es dóna compliment a la regla de la despesa i també al nivell de deute que fixa l'Estat. 

Les regidores i regidors dels partits amb representació al consistori també hauran de votar l'estimació de dues sol·licituds de bonificacions del 50% de l'ICIO, per ser edificis catalogats, així com la rectificació de l'inventari de béns immobles d'aquest Ajuntament, referida al 31 de desembre de 2015, que incorpora les altes, les baixes i les modificacions produïdes durant l’any 2015, fins a 31 de desembre de 2015.

En aquest ple també hi ha previstes 3 mocions. Dues presentades per Ciutadans, una en defensa de la cooficilialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística, i una altra que insta el govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el finançament mínim de l'Escola Bressol Municipal Marrecs. La tercera moció, presentada pel PSC i ERC, rebutja totalment l'acord del govern de la Unió Europea amb Turquia i exigeix als Estats membres que donin una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans.

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà del ple a l'apartat plens online de santjust.cat

ORDRE_DEL_DIA_ABRIL.pdf