Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Llum verda al Pla d'Acció Municipal de #santjust en el Ple d'abril

En la sessió plenària del 28 d'abril es va donar compte de la resolució d'alcaldia del 20 d'abril d'aprovació del PAM (Pla d'Acció Municipal) per al període 2015-2019. És un document que ha elaborat l’equip de govern, amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, i que inclou 6 grans objectius de ciutat, 20 objectius operatius i 70 accions a desenvolupar. El procés d’elaboració s’ha treballat seguint els objectius de mandat, els compromisos signats en el pacte de govern i els documents i plans sectorials que ha aprovat l’Ajuntament. Es tracta d’un document viu que incorporarà indicacions de seguiment i s’avaluarà el grau d’execució periòdicament.  

També es va donar compte del decret d'Alcaldia del 20 d'abril d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament. A l'informe d'intervenció, es detalla que es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament en positiu per import de 2,4 milions d'euros; que es dóna compliment a la regla de la despesa i també al nivell de deute que fixa l'Estat. Feta l'aprovació, ara el traslladarà la liquidació a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda.

Per unanimitat dels regidors i regidores dels partits amb representació al consistori es van estimar les dues sol·licituds de bonificacions del 50% de l'ICIO, per ser edificis catalogats. I amb els vots en contra de Ciutadans i PP es va aprovar la rectificació de l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament. La rectificació de l'inventari reflecteix el moviment d'altes, baixes i modificacions produïdes durant l’any 2015. S’incorporen les noves finques adquirides per l’Ajuntament en el sector Pont Reixat, entre d’altres, i s’actualitza la informació d’algunes propietats. 

La moció per instar al govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el finançament mínim de l'Escola Bressol Municipal Marrecs es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Movem, Ciutadans i PP, l'abstenció d'ERC i el vot en contra de Convergència. A Sant Just, l'Ajuntament assumeix el 49% de la despesa, les famílies el 36%, la Diputació el 5% i la Generalitat no fa cap aportació. 

També es va aprovar, amb l'abstenció de CDC, la moció contra l'acord del govern de la Unió Europea amb Turquia. El text rebutja totalment l'acord i exigeix als Estats membres que donin una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans.

La moció en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística es va rebutjar. 

En el despatx d'ofici l'alcalde va fer un agraïment públic a les dues persones representants de Camoapa que han estat a Sant Just per la celebració del 25è aniversari de l'agermanament. Se'ls hi va fer entrega d'una carta adreçada a l'alcaldessa del municipi nicargüenc i un usb amb fotos i vídeos de la relació d'amistat i cooperació entre ambdós municipis. Com és habitual, en el despatx d'ofici es va recordar el nombre de dones mortes a l'Estat víctimes de violència de gènere: 18 a Espanya i 2 a Catalunya. 

Tots els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat