Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Els edificis dels centres escolars de #santjust obtenen la certificació energètica

Vuit edificis dels centres escolars del poble han obtingut la seva certificació energètica i l’etiqueta que així ho acredita, gràcies als estudis fets amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb els resultats següents.

  • Escola Montseny: qualificació global obtinguda lletra B
  • Escola Bressol Marrecs: qualificació global obtinguda lletra B
  • Edifici Principal Escola Canigó: qualificació global obtinguda lletra C
  • Edifici Sant Ferran Escola Canigó: qualificació global obtinguda lletra B
  • Gimnàs Escola Canigó: qualificació global obtinguda lletra C
  • Edifici Principal Escola Montserrat: qualificació global obtinguda lletra C
  • Edifici Psicomotricitat Escola Montserrat: qualificació global obtinguda lletra C
  • Gimnàs Escola Montserrat: qualificació global obtinguda lletra D

Els resultats situen la major part d’aquests edificis amb una qualificació B o C, clarament per sobre de la qualificació energètica mitjana. Aquest resultat significa que aquests edificis tenen un consum energètic i unes emissions de CO2 inferiors a les que tindria un edifici de característiques semblants. Els certificats també inclouen la proposta de millores per poder reduir la demanda energètica de l’edifici i pujar algun grau en l’escala de qualificació energètica en properes certificacions.

El certificat energètic d’edificis és un document que descriu les característiques d'aquest des del punt de vista del consum d’energia i d’emissions de CO2, i que permet la ciutadania conèixer-ne millor les característiques i el comportament energètic de l’edifici. Aquesta certificació proporciona informació útil sobre el consum energètic per dissenyar mesures per fomentar l’estalvi d’energia i reduir així les emissions de CO2 associades. Els edificis es classifiquen dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A al més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització. L’etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda i que s’ha de situar en un lloc destacat i visible de l’edifici.