Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Convocatòria pública per optar a dos espais de botiga i dos d'oficina a l'entorn del Mercat de #santjust

L’Ajuntament ha obert convocatòria pública per optar a 4 espais que poden ser destinats a ús de botiga i/o d’oficina. Dos estan a l'exterior del Mercat Municipal i són mòduls de 19 m2 de superfície destinats a activitats comercials de venda al detall obertes al públic; tenen l’accés pel c. del Mercat. Els altres dos són oficines de 22 m2, al mateix carrer i situades a l’edifici annex al Mercat. Aquests espais s’han de destinar a activitat d’oficina de caràcter privat, entesa sense accés al públic. L’autorització serà per sorteig públic i amb vigència per dos anys, prorrogable a dos anys més.

Les bases amb els criteris per optar-hi, els terminis i els models de sol·licituds s’han publicat al tauler d’anuncis oficials de santjust.cat. De les persones interessades se’n derivarà una llista d’espera. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juny i s’ha de formalitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.