Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Avui dijous 26, Ple municipal de #santjust corresponent al mes de maig de 2016

En la sessió plenària de dijous, 26 de maig, es donarà compte dels informes d'intervenció que, trimestralment, es lliuren al Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques. En aquests informes del primer trimestre de l'any 2016 es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i el període mig de pagament de l'Ajuntament a empreses proveïdores. En concret, la xifra resultant de mitjana és de 23 dies, quan la Llei permet un màxim de 60 dies. Això fa que l'Ajuntament tingui capacitat de finançament. 

L'ordre del dia també inclou com a punt el nomenament de les persones que actuaran com a representants de l'Ajuntament en el nou Consell de Mobilitat que ha creat l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i a l'Assemblea de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

També es debatrà en el ple una moció presentada per ERC per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes. El text reclama donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials i al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. Així com impulsar, des de l’Ajuntament de Sant Jus,t les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.

Recordem que els punts es poden escoltar l'endemà del Ple a l'apartat plens online de santjust.cat

 

ple_maig.pdf