Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust avança en la tramitació de l'ordenació urbanística del sector de Torreblanca

Hores abans del Ple de maig, l'Ajuntament va rebre dos informes prescriptius, un del departament de Comerç de la Generalitat i l'altre de l'Autoritat del Transport Metropolità, que permeten continuar amb la tramitació de l'ordenació urbanística del sector de Torreblanca, per la qual cosa l'Equip de Govern va decidir portar-lo a Ple com a punt d'urgència. Amb els vots a favor de l'Equip de Govern i l'abstenció de Convergència i Ciutadans es va aprovar provisionalment aquest pla de millora que ordena la futura urbanització d'aquest nou sector de la ctra. Reial, entre el centre comercial Esclat i el parc de Torreblanca, i en el qual està previst construir-hi 246 habitatges, parcs i serveis. Un cop feta l'aprovació provisional per part de l'Ajuntament, ara la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona haurà de tramitar la seva aprovació definitiva.

També es va aprovar un segon punt d'urgència per fer front a factures pendents de 2015, que es va aprovar amb l'abstenció de Convergència i Ciutadans. 

En la sessió plenària també es va donar compte dels informes d'intervenció que, trimestralment, es lliuren al Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques. En aquests informes del primer trimestre de l'any 2016 es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i el període mig de pagament de l'Ajuntament a empreses proveïdores. En concret, la xifra resultant de mitjana és de 23 dies, quan la Llei permet un màxim de 30 dies. Això fa que l'Ajuntament tingui capacitat de finançament. 

En la sessió plenària també es va nomenar el regidor Jordi Porta Pruna com a persona representant de l'Ajuntament en el nou Consell de Mobilitat que ha creat l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i al regidor Ferran Tost i Carbonell com a representant municipal a l'Assemblea de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona, amb l'abstenció de Convergència i Ciutadans.

També es va aprovar la moció presentada per ERC per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes, amb els vots a favor d'ERC, Movem Sant Just i Convergència, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Ciutadans. El text reclama donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials i al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. Així com impulsar, des de l’Ajuntament de Sant Jus,t les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.

En aquest Ple es van excusar dos regidors, el Josep Maria Cortès de Convergència i l'Enric Salvadores del PP. 

Recordem que els punts es poden escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat