Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El dilluns 30 de maig, Ple Extraordinari per elegir els membres de les meses per les eleccions del 26J

L'Ajuntament ha convocat el Ple Extraordinari en el qual s'elegiran, per sorteig, les persones que estaran a les meses electorals per les eleccions generals el proper 26 de juny. 

L'ordre del dia també inclou dos punts econòmics. Un de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb superàvit resultant de la liquidació del pressupost de 2015, que permetrà finançar inversions finançerament sostenibles per import de 565.659 euros. El segon punt econòmic està relacionat amb els crèdits extraordinaris i suplements per despeses diverses finançades amb romanent líquid de tresoreria. D'acord amb l'expedient, l'import global d'aquestes necessitats és de 552.175,74 euros.