Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Relació contractual entre l'Ajuntament de #santjust i l'empresa Iniciatives i Programes, SL

En resposta a una instància de Ciutadans-Sant Just, s’informa de la relació contractual entre l’Ajuntament de Sant Just i l’empresa Iniciatives i Programes, SL, que va finalitzar l’any 2014. 

Relació històrica entre Ajuntament Sant Just-Iniciatives i Programes SL:

 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA CONJUNTA DE LA GESTIÓ DE LA CASA DE CULTURA “CAN GINESTAR” I DEL CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL

Exp.: SEC 2008 13

Procediment obert

Licitadors presentats: Iniciatives i Programes, SL

Adjudicatària: Iniciatives i Programes, SL

Vigència del contracte: Del 07/08/2008 al 6/08/2012. Pròrroga forçosa fins el 14/10/2012, mentre no hi havia nova adjudicatària

Hi havia la possibilitat de prorrogar el contracte per 4 anys més però, atès que les pròrrogues són de mutu acord, va mancar la voluntat de la Corporació.

Subvenció anual: 222.900 euros

Cànon anual: 10.800 euros

 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA CONJUNTA DE LA GESTIÓ DE LA CASA DE CULTURA “CAN GINESTAR” I DEL CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL

Exp.: SEC 2012 38

Procediment obert

Licitadors presentats: Iniciatives i Programes, SL

Adjudicatària: Iniciatives i Programes, SL

Vigència del contracte: Del 15/10/2012 al 14/10/2013. Pròrroga d’1 any més fins el 14/10/2014

Subvenció anual: 93.865 euros

 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL CENTRE CULTURAL I DE LLEURE “LA VAGONETA”

Exp.: SEC 2003 21

Procediment obert

Licitadors presentats: Iniciatives i Programes, SL, Club Lleuresport, Trànsit Projectes, SL, Entorn, SCCL, Gestió i Disseny, SL

Adjudicatària: Iniciatives i Programes, SL

Vigència del contracte: De l’01/09/2003 al 25/07/2007

Subvenció anual: 136.928 euros

Cànon anual: 6.000 euros

 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL CENTRE CULTURAL I DE LLEURE “LA VAGONETA”

Exp.: SEC 2007 23

Procediment obert

Licitadors presentats: Iniciatives i Programes, SL,

Adjudicatària: Iniciatives i Programes, SL

Vigència del contracte: Del 26/07/2007 al 25/07/2009.

Prorrogat per un any més, del 26/07/2009 al 25/07/2010

Prorrogat per un any més, del 26/07/2010 al 25/07/2011

En pròrroga forçosa fins a la supressió del servei públic, el 31/03/2012

Subvenció anual: 127.000 euros

Cànon anual: 6.000 euros

 

CONCESSIÓ D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC SITUAT A LA VAGONETA, PER TAL DE PRESTAR EL SERVEI DE BAR-RESTAURANT

Exp.: ADU 2007 476

Procediment obert

Licitadors presentats: Iniciatives i Programes, SL, Montserrat Ribes Benito i Dolores Segura Moreno, Francesc Romero Segarra, Jorge Rueda Palomar

Adjudicatària: Iniciatives i Programes, SL

Vigència del contracte: Del 02/12/2008 al 31/07/2011 (van renunciar)

Cànon anual: 8.800,00 euros, més 1.408,00 euros en concepte d’iva

 

CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “ESPAIS DE JOC” I "ESPAIS DE JOC: FEM PROPOSTES" PER ALS INFANTS I LES SEVES FAMÍLIES

Exp.: SEC 2013 39

Procediment negociat sense publicitat

Licitadors convidats: Collage Accions Culturals i de Lleure, SL, Iniciatives i Programes, SL, Associació Catalana de Cases de Colònies, Gaudim Serveis Educatius Culturals i de Lleure, SL

Adjudicatària: Iniciatives i Programes, SL

Vigència del contracte: Del 15/11/2013 al 14/11/2014

Import d’adjudicació: 24.219 euros (exempts d’IVA)