Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Equip de Govern presenta avui a la ciutadania el Pla d'Actuació Municipal 2015-19 de #santjust. Participa-hi!

L'Equip de Govern (PSC, ERC i MOVEM Sant Just) presenta aquesta tarda a la ciutadania el Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, un document que estableix les 70 accions prioritàries d’aquest mandat, a partir dels programes electorals, dels plans sectorials i del pacte de govern, signat ara fa un any. La presentació tindrà lloc a les 19.30 h a l'Ajuntament.

Mitjançant el PAM, l’Ajuntament explica els seus objectius i actuacions prioritàries a partir de 6 eixos estratègics, per tal que tothom conegui els projectes que es volen dur a terme, en pugui valorar l’adequació i el grau de compliment i hi pugui fer propostes per tal de millorar-lo. Cada acció tindrà uns indicadors de seguiment.

Durant tot el mes de juliol, la ciutadania podrà escollir i prioritzar les accions que li semblin més importants per assolir els objectius estratègics que s’ha marcat l’Equip de Govern en el Pla d’Actuació Municipal, prioritzant les 70 accions que consideri més interessants pel municipi. 

La participació de la ciutadania, en la prioritzacií d'accions, es pot fer de dues maneres. Una de més presencial, emplenant els documents que es faran arribar a totes les llars i equipaments del municipi i que s'hauran de retornar als punts de recollida i, una altra, a través d'internet, emplenant un formulari online que trobareu al web municipal santjust.cat

En l’elaboració del PAM, Pla d'Actuació Municipal de Sant Just Desvern, hi han pres part tots els regidors i regidores del govern municipal (PSC-ERC-MOVEM). Es fa públic, en resposta al compromís polític de transparència i rendició de comptes. Durant aquests mesos la Diputació de Barcelona ha acompanyat diferents ajuntament en l’elaboració dels seus PAM. En el cas de Sant Just, hem comptat amb la seva orientació i assessorament.