Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’atenció domiciliària, la igualtat de gènere i les festes locals de 2017, al Ple de juny de #santjust

L’Ajuntament de Sant Just Desvern creu convenient regular la prestació dels serveis d’atenció domiciliària que es presten a la població. Per aquest motiu es porta al Ple corresponent al mes de juny l’aprovació inicial del seu reglament.

L'atenció social domiciliària inclou la prestació de serveis d’ajuda a domicili i de suport tecnològic adreçades a atendre i compensar els dèficits que una persona o família pugui tenir ja sigui per manca d’autonomia personal i/o com a conseqüència de dificultats o problemàtiques socials i familiars especials. La prestació d’aquests serveis facilita que la persona continuï vivint en el seu entorn habitual en les millors condicions possibles, proporcionant-li un conjunt de recursos i accions adreçades a proporcionar-li suport i cura en el seu domicili.

D’altra banda en el Ple de juny també es porta, per a la seva aprovació, el primer Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament. L’objectiu general d’aquest Pla és assolir la igualtat efectiva de dones i homes que treballen a  l’Ajuntament i eliminar els estereotips, actituds i obstacles que poden dificultar-la.

Els objectius específics són assolir el compromís polític envers la igualtat, i incorporar quest  principi en l’organització interna de l’Ajuntament de Sant Just Desvern; obtenir un coneixement actualitzat de la situació laboral de dones i homes; implementar mesures concretes per promoure la igualtat efectiva en tots els àmbits de l’organització; millorar la coherència entre el funcionament intern de l’Ajuntament i les polítiques públiques d’igualtat que es promouen envers la ciutadania.

Un altre dels punts de l’ordre del dia és el que fa referència a les festes locals de 2017. Aquest dijous podrien quedar aprovats com a dies festius locals per a l’any vinent, el dijous 13 d’abril (Dijous Sant) i el dilluns 5 de juny (Dilluns de Pasqua Granada). Enguany no es proposa el 6 d'Agost, dia dels sants Just i Pastor, per caure en diumenge.

A banda de donar compte exprés al Ple de la Informació periòdica sobre execució pressupostària i moviments de Tresoreria corresponents al 1r. trimestre de 2006, el Ple de juny també recull tres mocions, en el seu ordre del dia.

La primera, presentada pel Grup Municipal del PP, lamenta la visita d’Arnaldo Oteguial Parlament de Catalunya. La segona, presentada pel grups d’ERC, PSC, Movem Sant Just i Convergència és a favor de l’adopció d’un salari mínim de 1000 €. I la tercera, a proposta del PSC, és una moció per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a l’Hospital Moisès Broggi.

 

Adjuntem ordre del dia

 

El Ple corresponent al mes de juny de l’Ajuntament de Sant Just Desvern tindrà lloc, com cada darrer dijous de mes, aquest dijous dia 30 a les 19 h a la sala de sessions de la Casa de la Vila. Les sessions són obertes a la ciutadania i compten amb un darrer punt, de precs i preguntes, obert a tothom.