Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Com creus que hauria de millorar #santjust? Participa-hi donant la teva opinió

Fins al 31 de juliol la ciutadania de Sant Just pot donar la seva opinió sobre quines creu que haurien de ser les prioritats per millorar el municipi els propers anys. Només s'ha d'emplenar un formulari que aquests dies es fa arribar a totes les llars i retornar-lo a l'Ajuntament. El formulari, que també es pot recollir als equipaments municipals també està disponible online al web municipal santjust.cat

El Pla d'Acció Municipal (PAM), presentat a la ciutadania el 29 de juny, és el document on l’Ajuntament de Sant Just Desvern estableix les prioritats d’aquest mandat, a partir dels programes electorals i del pacte de govern. Al PAM, s’hi detallen les accions principals que es duran a terme per tal d’assolir els objectius estratègics que s’han marcat. En l’elaboració hi han pres part tots els regidors i regidores del govern municipal (PSC-ERC-MOVEM) i es fa públic, en resposta al compromís polític de transparència i rendició de comptes.

ACCÉS AL FORMULARI WEB 

S'ADJUNTA DOCUMENT PER IMPRIMIR

ORIGINAL_fulleto_PAM_WEB_2.pdf