Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

29 dones i 23 infants ateses al Circuit d'Atenció a Dones víctimes de violència a #santjust en el primer semestre de 2016

La xacra de la violència masclista malauradament no s'acaba i hem de continuar treballant per donar suport a les dones víctimes de violència de gènere i també als infants que la pateixen. És per això que el Circuit d'Atenció a les dones víctimes i la coordinació dels serveis assistencials són primordials per ajudar a refer la vida de les víctimes i lluitar per exigir tolerància zero davant la violència, justícia social i igualtat.

Recentment s'ha fet la reunió periòdica de la Comissió de seguiment del Circuit, i a la qual assisteixen representants de la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis Socials, Igualtat, Justícia i del Centre d'Atenció Primària. En aquesta reunió, es va analitzar el funcionament del circuit, així com possibles elements de millora.

Durant aquest primer semestre de l'any, s'han atès 29 dones i 23 infants, la majoria d'elles són dones que tenen entre 41 i 50 anys (13). Durant l'any 2016 s'ha incorporat 11 dones a les 18 que provenien d'anys anteriors a les quals ja se'ls prestava servei dins del circuit.

Ha disminuit el percentatge de dones amb càrregues familiars (52%) respecte a l'any passat (70%), i també ha disminuit el percentatge de dones víctimes de violència provinents d'altres cultures, actualment és d'un 34,48% front al 40% de l'any 2015.

Respecte a altres anys sí que s'ha avançat sobre la importància del fet que la dona víctima hagi iniciat la separació del seu maltractador. Actualment, un 92.3% ja estàn en procés de separació, i de les dones ateses només dues continuen vivint amb el seu agressor.

El SIE de Sant Feliu atén actualment a 11 dones a les quals ajuden a recuperar la seva vida personal i familiar.  D'igual manera, el fet que la dona víctima de violència de gènere entri dins del Circuit d'Atenció significa que es prioritzaran també ajuts, beques i/o recursos existentes que també l'ajudin en la recuperació de la seva vida econòmica, familiar i social.