Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple #santjust aprova un reglament de serveis d'atenció domiciliària, el 1r Pla Intern d'Igualtat i els festius de 2017

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar ahir al vespre un reglament sobre la prestació dels serveis d’atenció domiciliària que s'ofereixen a la població. L'atenció social domiciliària, a la qual Sant Just hi destina uns 200.000 € anuals, inclou la prestació de serveis d’ajuda a domicili i de suport tecnològic adreçades a atendre i compensar els dèficits que una persona o família pugui tenir ja sigui per manca d’autonomia personal i/o com a conseqüència de dificultats o problemàtiques socials i familiars especials. Les 440 prestacions d’aquests serveis, que actualment ofereix l'Ajuntament, facilita que la persona continuï vivint en el seu entorn habitual en les millors condicions possibles, proporcionant-li un conjunt de recursos i accions adreçades a proporcionar-li suport i cura a la seva pròpia llar.

D’altra banda en el Ple d'ahir també es va aprovar, per unanimitat, el primer Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament. L’objectiu general d’aquest pla és assolir la igualtat efectiva de dones i homes que treballen a l’Ajuntament i eliminar els estereotips, actituds i obstacles que poden dificultar-la.

Els objectius específics són assolir el compromís polític envers la igualtat, i incorporar quest principi en l’organització interna de l’Ajuntament de Sant Just Desvern; obtenir un coneixement actualitzat de la situació laboral de dones i homes; implementar mesures concretes per promoure la igualtat efectiva en tots els àmbits de l’organització; millorar la coherència entre el funcionament intern de l’Ajuntament i les polítiques públiques d’igualtat que es promouen envers la ciutadania.

El Ple de juny, celebrat ahir a l'Ajuntament, també va aprovar les festes locals per al 2017: El dijous 13 d’abril (Dijous Sant) i el dilluns 5 de juny (Dilluns de Pasqua Granada). Enguany no es proposa el 6 d'Agost, dia dels sants Just i Pastor, per caure en diumenge.

A banda de donar compte exprés al Ple de la Informació periòdica sobre execució pressupostària i moviments de Tresoreria corresponents al 1r. trimestre de 2016, el Ple de juny també va debatre tres mocions.

La primera, presentada pel Grup Municipal del PP, que lamentava la visita d’Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya va ser rebutjada. La segona, presentada pels grups d’ERC, PSC, Movem Sant Just i Convergència a favor de l’adopció d’un salari mínim de 1000 € va ser aprovada; igual que la tercera que, a proposta del PSC, reclama a la Generalitat la millora de serveis a l’Hospital Moisès Broggi.

Per últim el Ple va acceptar un darrer punt d'urgència referent a un suplement de crèdit per poder finançar el projecte d'obres per a la construcció d'una nova escala exterior d'emergència al Complex Esportiu Municipal de La Bonaigua.

En el torn de precs i preguntes, diverses persones treballadores de l'Ajuntament van voler reclamar públicament diàleg a l'Equip de Govern per evitar precarietat laboral i deteriorament dels Serveis Públics. La regidora de Personal va manifestar, en aquest sentit, que de diàleg n'hi ha hagut sempre i que prova d'això són els diferents temes que s'han anat treballant els darrers mesos.

Després de les intervencions finals, va finalitzar la sessió plenària del mes de juny i es va donar pas a la Junta General de Promunsa, l'empresa municipal. Us recordem que podeu escoltar les intervencions del Ple a l'apartat Plens OnLine a santjust.cat http://ple.santjust.net/#/