Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'AMB passa a gestionar el manteniment del parc d'El Mil·lenari de #santjust com a nou parc metropolità

Des de l'1 de juliol la gestió del manteniment del Parc del Mil·lenari de Sant Just Desvern ha passat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així, aquesta gran zona verda del poble (1,4 hectàrees de bosc per passejar i diversos espais que connecten que  els barris Nord i Centre) s'incorpora a la xarxa de parcs metropolitans que gestiona l'AMB i que compta amb 47 parcs de 28 municipis. 

El manteniment integral del parc, que fins ara era responsabilitat de l'Ajuntament, abasta la jardineria, el mobiliari urbà, les instal·lacions d'aigua, llum i drenatge, l'obra civil -incloent la neteja, reparació i reposició dels elements-, així com les edificacions i elements arquitectònics. D'altra banda, l'AMB també desenvoluparà la promoció i difusió del parc del Mil·lenari en l'àmbit metropolità en el marc de la Xarxa de Parcs Metropolitans.