Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust presenta el Pla d'inversions 2016-2020 amb 50 accions i un pressupost de 16,5 M de €

El govern municipal presentarà en el Ple del proper dijous, dins el despatx d'ofici, el document de treball que seguirà per executar les inversions fins a l’any 2020. Els partits de l'oposició ja disposen d'aquesta informació. Aquest pla d’inversions del període 2016-2020, amb una cinquantena d’actuacions, es planteja amb un pressupost estimat de 16,5 milions de €, que s’aniran incloent en els pressuposts anuals. Són inversions que abasten diferents àmbits i que estan repartides per tot el territori.

Aquesta planificació és possible després d’uns anys en què la crisi econòmica no ha facilitat poder destinar recursos a la inversió pública. Algunes d’aquestes actuacions ja es preveia executar-les abans que comencés la crisi, però van quedar paralitzades perquè, en aquell context, l’equip de govern va voler garantir l’atenció a les persones per damunt d’altres actuacions.

Una certa millora de l’activitat econòmica, la progressiva recuperació de les aportacions que fan les entitats supramunicipals als ajuntaments i l’acurada i planificada gestió del territori fan que ara s’estigui en disposició de recuperar algunes de les inversions que havien quedat ajornades i fer-ne d’altres. Per executar-les es preveu
destinar-hi en els quatre anys, 16,5 milions de €. El 80% de les accions tenen el finançament garantit (13
milions de €) i el 20% restant és el que provindrà de subvencions i aportacions d’altres administracions supramunicipals, d’operacions urbanístiques privades, del que es destini a finançament, etc. 

“En cap cas és un document tancat i inamovible. És una previsió que pot patir –i que de ben segur patirà– variacions i que pot i ha de ser enriquit per la ciutadania; de fet, amb el Pla d’Actuació Municipal, el PAM, són els documents marc
de gestió política. Es tracta, conseqüentment, d’un pla dinàmic”, destaca el regidor de planificació Joan Basagañas.

A banda de la recuperació de projectes ja compromesos, també hi ha recursos que es destinen a manteniment general del carrer i els espaispúblics: senyalització i mobilitat, accessibilitat, seguretat i connectivitat entre barris. Les inversions en equipaments escolars, com ara al Montseny i al Canigó, i a les instal·lacions esportives, com les que es preveuen al Camp de Futbol formen part de la previsió d’aquests propers anys.

També hi ha actuacions per millorar l’eficiència energètica i continuar preservant l’entorn natural. Així com ampliar
l’actual fons del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per destinar més recursos a la construcció d’habitatge públic, prioritàriament de lloguer.

Les primeres actuacions previstes en el Pla són la reurbanització dels carrers Font i Balmes, la climatització de l’Escola Bressol Municipal Marrecs, la construcció de dues noves rotondes (Can Mèlich i av. de la Riera), una escala d’evacuació al Complex Esportiu de la Bonaigua, i la remodelació de la pista i nous vestidors a l’escola Montseny.

Més informació del Pla d’Inversions 2016-2020al portal de la transparència (apartat Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques), al qual es pot accedir des de santjust.cat

Pla_inversions.pdf