Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'instal·len caixes nius per a ratpenats com a control de mosquits als horts de Can Cardona de #santjust

S’han col·locat 4 caixes niu per a ratpenats a l’entorn dels horts municipals de Can Cardona amb l’objectiu d’afavorir la creació de colònies d’aquest vertebrat per la seva especial contribució en el control de les poblacions de mosquits.

S’ha comptat amb l’assessorament de l’entitat Galanthus que ha proporcionat les caixes niu i ha supervisat la seva instal·lació.  Els nius són de fusta certificada de boscos explotats de forma sostenible, tenen una doble càmera i poden allotjar entre 100 i 200 ratpenats per caixa, sobretot en època de cria a l’estiu.

Aquesta actuació pretén continuar amb les actuacions per afavorir la biodiversitat del municipi fomentat la presència d’espècies autòctones. Un altre exemple en aquesta línia va ser la instal·lació de caixes niu per ocells instal·lades l’any 2015 a diferents espais verds del municipi. Els ratpenats no són perillosos ni agressius, només cal evitar tocar-los amb les mans, ja que com la majoria d’espècies salvatges, poden mossegar si se’ls molesta.