Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les ordenances de #santjust pel 2017 preveuen la congelació de l'IBI i majors bonificacions

L'ordre del dia del Ple del mes de setembre preveu l'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2015 integral pel compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de l'empresa Promunsa, així com l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l'exercici 2017.

L'equip de govern proposa la congelació de l'IBI que paguen les famílies per al proper any, i un increment del tipus del 0,606% sl 0,710% de l'IBI dels immobles no residencials (oficines, comercial, oci i hosteleria i industrial). També es vol ampliar la bonificació de la plusvàlua fins al 95%, tenint en compte el nivell d'ingressos del nucli familiar sol·licitant. Donant resposta a la petició de les associacions de veïns, el govern proposa bonificar fins al 75% la renovació de les concessions dels ninxols del cementiri municipal.

En matèria d'urbanisme, les ordenances preveuen una rebaixa del 30% del cost de les terrasses i vetlladors per part dels establiments i també ajuts fins al 90% per a millores d'accessibilitat als habitatges.

En la sessió plenària també es donarà compte dels informes d'intervenció que, trimestralment, es lliuren al Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques sobre execució pressupostària i moviments de Tresoreria. En aquests informes del segon trimestre de l'any 2016 es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i el període mig de pagament de l'Ajuntament a empreses proveïdores.

L'ordre del dia preveu alhora l'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2015 integrat pel compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de l'empresa Promunsa, així com l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l'exercici 2017, i l'adhesió al pacte dels alcaldes i alcaldesses per a l'energia i el clima. El pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. En aquest sentit, Sant Just Desvern es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic, i a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al pacte.

En el Ple es presentaran dues mocions, una per part del grup de Ciutadans-Sant Just de rebuig a la resolució del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, i una altra de Convergència en suport als 25 anys de La Marató de TV3. 

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà del ple a l'apartat plens on line de santjust.cat

S'adjunta arxiu amb l'ordre del dia del Ple de setembre

ordre_dia_ple_setembre.pdf