Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova congelar l'IBI per a 2017 i adherir-se al Pacte per a l'energia i el clima

El Ple del mes de setembre va aprovar, de forma provisional, la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l'exercici 2017 amb el vot a favor de l'equip de govern (PSC-Junts per Sant Just i Movem) i l'abstenció de Convergència, Ciutadans i PP. L'impost que més afecta les famílies, l'IBI residencial, quedarà congelat. Només en el cas dels immobles no residencials (oficines, comercial, oci i hosteleria i industrial) hi haurà un increment del tipus del 0,606% al 0,710%. Això només afecta un 10% dels immobles no residencials amb major valor cadastral. Ara estan a exposició pública i s'hi poden presentar al.legacions. Les associaicions veïnals van ser convocades dies abans perque coneguessin la proposta que es presentava al plenari.

Les ordenances per a 2017 també preveun majors bonificacions per tal d'ajudar el màxim de famílies possible a l'hora de fer front al pagament de tributs. Així, s'ampliarà la bonificació de la plusvàlua fins al 95%, tenint en compte el nivell d'ingressos del nucli familiar sol·licitant. I com a resposta a la petició de l' associació de veïns, l'ordenaná preveu la bonificació fins al 75% de la renovació de les concessions dels nínxols del cementiri municipal. 

En matèria d'Urbanisme, es bonificarà fins al 90% les obres per millores d'accessibilitat als habitatges, es redueix un 30% les tarifes aplicades per la instal.lació de terrasses de bar al carrer, i quedaran exemptes de la taxa per a la utilització especial o privativa de la via pública les entitats sense ànim de lucre que no fagin activitat comercial. 

Per unanimitat es aprovar l'adhesió al pacte dels alcaldes i alcaldesses per a l'energia i el clima. Aquest pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que adherits d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. En aquest sentit, Sant Just Desvern es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40%, respecte 2005, fins l'any 2030, a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic, i a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al pacte.

També es va aprovar definitivament el compte general de l'exercici 2015, integral pel compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de l'empresa Promunsa, amb el vot a favor de l'equip de govern i l'abstenció dels partits de l'oposició. 

La moció presentada per part del grup de Ciutadans-Sant Just de rebuig a la resolució del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, no va prosperar perquqè va obtenir els vots en contra de Convergència, ERC i Movem, l'abstenció del PSC i els 2 vots a favor de Ciutadans i PP. D'altra banda, la moció que en principi va presentar Convergència en suport als 25 anys de La Marató de TV3 va ser retirada per acabar de treballar-la. 

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plens on line de santjust.cat