Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aquest dimecres, festivitat del 12 d'octubre, hi haurà mercat ambulant a #santjust

L'Ajuntament ha autoritzat, prèvia sol·licitud, que els i les paradistes del mercat setmanal ambulant prestin servei aquest dimecres festiu, 12 d'octubre. 

A la vintena de parades que s'hi instal·len, cada dimecres de 8 a 15 h a la pl. de Camoapa, s'hi poden trobar productes frescos i altres relacionats amb la roba i els regals. És un servei públic regulat i les persones titulars de cada parada tenen l'autorització municipal corresponent. 

Per facilitar les compres hi ha estacionament regulat (de 8 a 14 h) i gratuït durant 15 minuts al carrer Salvador Espriu. Dins aquest horari és imprescindible deixar senyalitzat, dins del vehicle i en lloc visible, l’hora exacta d’arribada.