Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple d'octubre de #santjust inclou aprovar el nou plec de manteniment de jardineria per valor de 2,2 M d'euros

L'ordre del dia del Ple del mes d'octubre inclou diferents temes urbanístics. Un és l'aprovació del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques per procedir a la contractació d’una empresa que presti el servei del manteniment de l’arbrat, jardineria, zones verdes, sauló, neteja i reg, així com el subministrament de plantes, arbres i material relacionat amb les tasques de manteniment.  El contracte tindrà una durada de 4 anys, prorrogables fins a 6, i es destinaran recursos per valor de 2,27 M de €. Una part del contracte està dedicada, exclusivament, a centres especials de treball -amb la incorporació de clàusules de caràcter social-, un dels compromisos que recull el Pla d'Actuació Municipal. 

També es proposa l'aprovació inicial d'una norma urbanística inclosa al  Pla General Metropolità, relativa a la supressió de barreres a l'accessibilitat en edificis d'habitatge. Aquesta modificació suposa que, quan tècnicament estigui justificat que no es pot instal·lar un ascensor a l'interior de l'edifici, es permetrà ocupar espais exteriors però dins la pròpia finca i, en casos molt excepcionals, en sòl públic. 

El punt 8 de l'ordre del dia proposa l'aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions. El Pla informa dels temes relatius a les sol·licituds de subvencions i formalització de convenis i analitza els objectius que es pretenen aconseguir amb l’atorgament de les subvencions, les línies que es proposen, i el règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvenció.

En aquest Plenari es presenten dues mocions- Una del grup municipal d'ERC, de suport al referèndum i al procés constituent i amb la que es busca manifestar el suport de l’Ajuntament a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la Independència de Catalunya, com a molt tard al setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària, vehiculant la participació ciutadana del municipi i assegurant les garanties democràtiques i el dret a decidir del poble de Catalunya.

L'altra moció, presentada per l'Equip de Govern (PSC-ERC i Movem Sant Just) d'oposició als tractats de lliure comerç TTIP, CETA i TISA. La Comissió Europea, per mandat dels Estats Membres, va iniciar negociacions amb els Estats Units d'Amèrica per a un acord transatlàntic d'inversions i comerç (TTIP), un acord integral d'economia i comerç entre la Unió Europea i el Canadà (CETA), així com un acord de comerç de serveis (TISA). La moció proposa declarar Sant Just Desvern com a municipi oposat al TTIP, CETA i TISA, defensant els serveis públics bàsics i la redistribució social. 

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà del ple a l'apartat plens on line de santjust.cat

S'adjunta arxiu amb l'ordre del dia del Ple d'octubre.

Ordre_del_dia_Ple_octubre.pdf