Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença el procés per la renovació de membres dels Consells Escolars de Centres de #santjust

Acaba d'iniciar-se el procés que culminarà amb la renovació parcial del consell escolar, que és el màxim òrgan col·lectiu de decisió i participació. Hi estan representats el professorat, el personal d'administració, els pares i mares, l'AMPA i l'Ajuntament. 

Calendari

-Inici del procés: a partir del 7 de novembre 

-Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre 

-Votacions: -Institut, dia 29 de novembre,

                -Escola Madre Sacramento, dia 30 de novembre

                -Escoles Montserrat i  Montseny dia 1 de desembre

                -Escola Canigó , dia 2 de desembre

-Constitució del Consell Escolar i presa de possessió dels membres: abans del dia 22 de desembre