Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sabates vermelles i llaunes amb missatge, art visual contra la violència masclista a #santjust

Entitats, equipaments, escoles i ciutadania ja fa dies que lliuren, recullen i pinten llaunes i sabates velles que serviran per a la instal·lació col·lectiva que es farà el dia 25 de novembre al Parador, a les 19 hores. Es tracta d'una de les activitats organitzades en el marc del Dia contra la Violència Masclista a Sant Just Desvern, on es farà també la lectura del manifest institucional.

El compromís del municipi contra la violència de gènere és ferm i per això, és l'eix 1 del II Pla Municipal de Gènere. Entre les accions més destacades, hi ha el Circuit d'Atenció a les Dones Víctimes de la Violència Masclista, el suport psicològic a les dones, el treball en xarxa... Justament, en aquests moments, la regidoria de polítiques de gènere i la Diputació de Barcelona estan revisant el Protocol del Circuit d'Atenció del 2009, per tal d'introduir-hi els darrers canvis legislatius. Una de les principals novetats és que s'ampliarà el nombre de serveis implicats en el protocol del Circuit, per tal de poder donar una resposta més transversal i àmplia als casos que s'atenen. 

A dia d’avui hi ha 30 dones (i 25 infants) incorporades al circuit i amb les que es fa un seguiment. D’aquestes, 8 han entrat per primera vegada al circuit aquest any. La franja d'edat amb més dones al circuit (14) és la de 41-50 anys 

El percentatge de dones amb fills al seu càrrec és del 52% i un 34% de les dones ateses procedeixen d’altres cultures. Un 93% de les dones ja han fet un procés de separació de la persona maltractadora. En aquests moments existeixen 3 ordres de protecció actives i s’estan oferent diferents dispositius de seguretat.

La gran majoria de les dones ha iniciat un procés de recuperació personal i familiar, acompanyades pels diferents professionals del circuit d’atenció i recursos especialitzats.

Podeu consultar les activitats a santjust.cat