Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple municipal d'abril aprova l'increment del servei de neteja viària per als diumenges i festius a #santjust

El ple municipal d'abril, celebrat el passat dijous 27 d'abril, va aprovar per unanimitat modificar el contracte de neteja viària amb un cost afegit de 30.000 € que comportarà una ampliació de la neteja dels parcs, jardins i carrers durant els diumenges i festius. Suposarà tenir una brigada addicional de dues persones durant aquests dies festius justament quan més ús fan les famílies d'aquests espais públics. Actualment, Urbaser és l'empresa que presta el servei, i compleix amb la moció municipal vigent que demana salaris de persones al servei de l'Ajuntament de 1.000 euros com a mínim.

També es van aprovar la convocatòria d'ajuts per pagar l'IBI i les bases per l'atorgament de subvencions destinades al programa d'ajuda a l'emancipació juvenil compartint habitatge a Sant Just Desvern per a joves d'entre 18 i 35 anys. Aquest dos punts relatius a l'habitatge es van aprovar per unanimitat per part dels grups que formen el consistori de Sant Just.

El Ple també va tractar 5 punts relatius a la gestió econòmica del consistori. El punt més important que va abordar va ser la liquidació del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2016, que permet conèixer quina és la capacitat de finançament del consistori, el nivell d'endeutament i el romanent de tresoreria, entre d'altres. D'acord amb l'informe econòmic, l'Ajuntament té un romanent de tresoreria positiu de 4.544.324,85 euros. Altres punts econòmics són el grau d'execució del pressupost o bé el període mig de pagament a empreses proveïdores.

En relació amb això, es va tractar i debatre àmpliament, que l'aplicació del romanent està condicionat a una determinada normativa estatal, que promou l'estabilitat i la sostenibilitat financera,i que ara per ara no permet a l'Ajuntament invertir el seu superàvit en projectes que consideri més importants pel municipi. La normativa que ara ens afecta només permet gastar el superàvit en retornar deute i en inversions sostenibles executades únicament abans al 31 de desembre del 2017. Aquest tema va ser el motiu de la moció que va presentar l'Equip de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i que va se aprovada per tots els grups municipals amb l'abstenció de C's i el vot en contra del PP.

També es va aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Arxiu Municipal al que es coneix com "quadre de classificació de la documentació municipal de la Generalitat de Catalunya"; una plataforma estandar per totes les adminsitracions que pemetrà seguir a tothom els mateixos criteris arxivístics i que responen al desenvolupament de l'adminsitració electrònica i la transparència. 

Una altra moció que també es va debatre en el Ple va ser la presenta pel Govern (PSC,ERC I Movem Sant Just) demanant ajut a la Generalitat per al finançament de les escoles bressol que es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals excepte PdeCat que es va abstenir.. De fet, el mateix ple va aprovar la modificació de l'ordenança del preu públic de l'escola bressol per tal de dotar de més recursos de bonificació de tarifes de l'escola bressol i també la modificació puntual de la utilització de les instal·lacions dels equipaments municipals, que es va aprovar amb el suport dels grups que formen el Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i l'abstenció de l'oposició (PdeCat, C's i PP).

Recordem que es pot escoltar el ple a l'apartat de plens on line de la web santjust.cat