Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aquesta nit se celebra Ple extraordinari a #santjust

Avui dijous, a les 8 del vespre, tindrà lloc una sessió de Ple extraordinària amb els següents punts a tractar:

1. Desestimació de la petició formulada per la Junta de Compensació de la Vall de Sant Just, i altres. Exp.: AUM 2004 23.

2. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament i la Junta de Compensació del polígon únic del pla parcial Mas Lluí referit a la zona verda zv 2.2 del pla parcial del sector 8b Mas Lluí de Sant Just Desvern. Aquest conveni permetrà urbanitzar un camí per a vianants i bicicletes des de Mas Lluí fins a la zona on actualment hi ha la ITV i on també està previst instal·lari la nova deixalleria municipal.

3. Aprovació inicial de la modificació puntual de PGM a l’entorn del sector Ctra. Reial - Parc de Torreblanca a Sant Just Desvern, que permetrà l'ampliació dels habitatges que s'estan construint en aquest sector del municipi.

4. Moció del grup municipal d'ERC per a l'acostament dels presos.

5. Moció dels grups municipals de PSC, ERC i MOVEM SANT JUST – ENTESA, de protecció i millora del model educatiu català.

 

Podeu consultar l'ordre del dia d'avui i altres informacions referents als plens municipals a la seu electrònica de l'Ajuntament