Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El portal d'entitats santjust.org canvia de servidor

Per tal d'oferir un millor servei, principalment de seguretat, l'Ajuntament de Sant Just Desvern canvia el servidor que utilitzen moltes de les entitats locals per allotjar les seves web's. Serà a partir de l'1 de novembre que entrarà en funcionament el nou servidor de santjust.org, un servei gratuït que s'ofereix a les entitats locals del municipi que ho sol·liciten.
 
És per aquest motiu que les entitats que utilitzen aquest servei han d'actualitzar, durant aquests dies, els seus continguts web, també en el nou servidor. A partir que es rebin els nous accessos caldrà anar allotjant, paral·lelament, els continguts de la web en el servidor antic i en el nou.
 
El nou servidor permet augmentar, a banda de la seguretat, la capacitat de continguts i millorar aspectes relacionats amb la compatibilitat de sistemes. Tots aquest canvis només afecten a l'allotjament de les web's i no comporten cap modificació del servei de correu electrònic de santjust.org