Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’espai de participació infantil i adolescent de #SantJust ja està constituït formalment

Dijous 12 de desembre, es va constituir formalment l’Espai de participació infantil i adolescent en un acte celebrat al Casal de Joves. Els 42 infants i adolescents que en formen part han estat escollits a partir de les candidatures presentades per alumnes d’entre 3r de primària i 4t d’ESO i que estan empadronats o empadronades a Sant Just Desvern. El grup impulsor, que es va conformar a través d’un sorteig públic celebrat al maig, ha estat l’encarregat de dissenyar el procés de presentació de candidatures i escollir les que més s’ajustaven al projecte.

L’òrgan de participació està format per 20 infants d’entre 8 i 11 anys i 22 joves d’entre 12 i 16 anys. Tot i que aquests dos grups d’edats treballaran per separat, es reuniran en sessions conjuntes similars a una assemblea plenària, i durant els propers 2 anys que és el compromís que tenen per endavant.

L'espai de participació infantil i adolescent dona compliment a una de les línies de treball proposades pel Projecte Educatiu de Ciutat, que té com a objectiu garantir els drets plens dels infants i convertir-los en protagonistes tenint en compte la seva mirada i les seves opinions davant de la presa de decisions públiques.