Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Demà se celebra el ple de febrer, en què es votarà l’aprovació inicial de l’Ordenança de bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes #SantJust

Demà dijous se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes de febrer. El punt més destacat de l’ordre del dia és l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. L’objectiu de la modificació de l’ordenança és regular la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, per tal de garantir una bona convivència entre modes de transport. Si el ple hi dona llum verda, l’ordenança se sotmetrà a exposició pública i, posteriorment, a aprovació definitiva.

Un altre dels punts destacats del ple de febrer és l’aprovació de la candidatura de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la convocatòria de reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF. Aquest distintiu impulsa el compromís dels governs locals amb el compliment dels drets dels infants i adolescents en base a una sèrie d’accions concretes, com la creació d’un pla local d’infància i adolescència o un òrgan de participació infantil i adolescent, que a Sant Just ja existeix des del 2019.

D’altra banda, també es tractaran aspectes de funcionament intern de l’Ajuntament, com l’increment del 2% de les retribucions del personal al servei de la Corporació, dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva o parcial i dels imports per assistència a sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament.

El que fa a les mocions, se n’han presentat dues:

  • Moció de MOVEM SANT JUST i PSC per limitar la proliferació de salons de joc, apostes, i la seva publicitat, i reforçar la prevenció de les ludopaties com a problemàtica de salut pública.
  • Moció del grup municipal CUP-AMUNT en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020.

Abans de passar al torn de precs i preguntes, l’alcaldia donarà compte del decret d’aprovació de l’Organigrama Tècnic Municipal i del decret d’abandonament del grup municipal de Ciutadans i adquisició de condició de regidor no adscrit de Francisco Ferrer Miguel.

El ple començarà a les 19 h i tindrà lloc a la sala de sessions de l'Ajuntament. Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube i del perfil de Twitter de l'Ajuntament.

Ordre_del_dia_-_Ple_municipal_ordinari_febrer.pdf