Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Primers acords amb el sector comercial i industrial per fer front a la Covid-19

Nota informativa Núm. 62 relacionada amb el coronavirus – 8/05/20 15 h

L’Ajuntament de Sant Just s’ha reunit aquesta setmana amb representats del sector comercial i industrial per analitzar l’impacte de la Covid-19 i les possibles mesures a adoptar des de l’àmbit local. Per part del sector comercial, la reunió va aplegar les representants de les entitats comercials Desvern Comerç i Dona i Empresa, juntament amb persones a títol individual que estan al capdavant del seus negocis. En total, a la reunió celebrada dimecres per videoconferència, hi van participar una trentena de persones. En relació al sector industrial, la reunió va tenir lloc ahir dijous amb representants de Sant Just Impulsa, nova associació que aglutina empreses dels polígons industrials del municipi. Per part de l’Ajuntament, les reunions van estar presidides per l’alcalde i també hi van assistir els responsables polítics i tècnics de comerç, promoció econòmica i ocupació.  

Després d’escoltar les inquietuds i propostes dels diferents col·lectius econòmics, l’Ajuntament de Sant Just ha proposat un seguit d’accions i compromisos a curt i mig termini.

Mesures per fomentar el comerç, la hostaleria i la restauració local, així com la seva reactivació

A curt termini: Pla de Xoc Covid-19

 • Convocatòria d’una línia de subvencions per a despeses relacionades amb la Covid-19.

L’Ajuntament es compromet a treballar unes bases de subvencions per a cobrir despeses relacionades amb la compra d’EPIs, metacrilats, gels, desinfeccions o altres materials que les autoritats sanitàries estableixin per adaptar l’obertura a la nova realitat. També està previst incloure com a despesa subvencionable la factura corresponent de la gestoria que s’hagi contractat per tramitacions extraordinàries a causa de la Covid-19, com seria el cas d’haver encomanat la gestió externa d’un ERTE o la tramitació d’un ajut disponible. Els criteris de les bases de la convocatòria seran presentats prèviament al sector per a la seva validació.

 • Eliminació de taxes municipals

L’Ajuntament ha adoptat les següents decisions fiscals:

 • Eliminació de la taxa de residus comercials, des del 13 de març fins el 30 de setembre del 2020.
 • Eliminació de la taxa de terrasses per a bars i restaurants, des del 13 de març fins el 31 de setembre del 2020.
 • Ajornament de l’IBI i altres tributs generals fins el segon semestre de l’any 2020, en determinats casos.
 • Eliminació dels canons o lloguers de les concessions municipals relacionades amb el comerç, especialment els bars i restaurants. Des del 13 de març fins la finalització de la fase 3 de l’estat de la nova recuperació.
 • Foment de l’ús de la zona blava

D’acord amb les converses mantingudes ahir a la reunió, la zona blava tornarà a ser de pagament el dia 11 de maig. D’altra banda, està previst ampliar la zona blava a la zona centre ben aviat.

Durant el confinament de la població, la zona blava s’havia suspès, donat que la mobilitat urbana havia quedat reduïda de forma dràstica. Amb l’establiment de diferents fases de desconfinament, aquesta realitat ha canviat.

Per afavorir el comerç local, l’Ajuntament farà entrega als comerços de fins a 5.000 tiquets d’aparcament gratuït per a distribuir entre la seva clientela. D’aquesta manera, es vol afavorir la fidelitat de la població amb els establiments de Sant Just i facilitar l’accessibilitat als punts de venda.

 • Campanya de promoció del comerç local

L’Ajuntament finançarà una campanya de comunicació, consensuada amb el sector, per promocionar el comerç local. D’acord amb les propostes recollides durant la reunió del dimecres, es dissenyaran diferents iniciatives tenint en compte tots els canals i formats comunicatius disponibles. Una de les possible idees és l’enviament a totes les cases d’un butlletí promocional especial.

Un dels eixos clau de la campanya és donar a conèixer les persones que lideren els establiments, així com la seva oferta de productes i serveis. La voluntat és fidelitzar la nova clientela que ha descobert el comerç local durant la Covid-19 i arribar a nous públics.

Missatges com el que ha utilitzat Desvern Comerç, “Si tu tornes, tornarem TOTS” poden formar part de la campanya, així com altres mencionats a la reunió com “Queda’t a Sant Just”.

 • Adequació del conveni de col·laboració amb Desvern Comerç arran de la Covid-19

La regidoria de comerç analitzarà amb Desvern Comerç el conveni de col·laboració actual per adaptar l’import actual a les noves necessitats del sector comercial i definir nous projectes de dinamització comercial, amb el conseqüent acompanyament econòmic.

 • Participació del sector al Consell de Ciutat per a la recuperació social i econòmica

En breu, està previst crear un Consell de Ciutat per afrontar de forma col·lectiva els reptes socials i econòmics que ha generat la crisis del coronavirus. En aquest òrgan de participació, es vol comptar amb la participació del sector comercial, al costat d’altres representants de diversos àmbits locals.

A mig termini:

 • Consolidar noves tendències de compra

L’Ajuntament treballarà al costat del sector per posar en marxa una plataforma de compra i distribució per donar suport al comerç. Les noves tecnologies permeten acostar cada establiment a casa de les persones compradores i es buscarà el millor sistema logístic per fer-ho possible. Entre les accions que es poden impulsar hi ha: una cooperativa de serveis logístics per al repartiment de comandes online; una Plataforma de venda comuna pel comerç –Marketplace- o bé Click & COLLECT : Recollida en consigna “MyPick Box”.

L’Ajuntament es compromet a posar recursos econòmics i tècnics per al seu desenvolupament i posada en marxa, amb la intenció que el sector vagi assumint part d’aquet cost progressivament.

 • Foment de l’ocupació

L’Ajuntament fomentarà l’ocupació en el sector, ja sigui amb plans d’ocupació o convocatòries d’ajuts a la contractació local. Es valoren molt positivament els programes d’ocupació que es van fer durant l’anterior crisi econòmica, entre els quals hi havia els POFIS (subvencions en el marc del programa d'orientació, formació i inserció laboral de persones aturades en empreses del municipi).

 • Més pressupost per al 2021

L’Ajuntament proposa un increment mínim del 25% del pressupost de la regidoria de comerç de cara al 2021, així com de les partides de comunicació destinades a la promoció comercial. La voluntat és la reactivació econòmica del sector i la consolidació de les noves tendències de compra.

Mesures per fomentar el sector industrial

 • Suport i ajudes locals per a la implementació d’una plataforma de promoció de serveis de les empreses dels diferents polígons industrials de Sant Just

L’Associació Sant Just Impulsa ha demanat el suport i el finançament de l’Ajuntament per fomentar un dels reptes de la nova entitat. Amb l’aturada del coronavirus, és més important que mai impulsar la plataforma de promoció de negocis.

 • Impuls de programes de suport a l’ocupació per a les empreses del sector amb la voluntat de preservar els llocs de feina afectats per la Covid-19.

L’Ajuntament es compromet a desenvolupar plans d’ocupació per fomentar llocs de treball al sector productiu.

 • Participació del sector al Consell de Ciutat per a la recuperació social i econòmica.

L’Associació ha acceptat participar en el Consell per compartir i analitzar línies de futur a nivell local.