Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Celebrat el ple de setembre de #SantJust en el qual s'aprova l'adhesió al Pacte del Baix Llobregat per a l'impuls de la comarca

Ahir dijous 24 de setembre es va celebrar a les 19 h i presencialment a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, la sessió ordinària del Ple de setembre sota les estrictes mesures de seguretat i protecció degut a la pandèmia per la Covid19, per aquest motiu, a la Sala de Sessions no hi havia públic assistent i els regidores i regidores van seure respectant al màxim les distàncies de seguretat. Com cada mes, el ple es va retransmetre a través del canal youtube de l'Ajuntament.

En aquesta sessió es va aprovar el Compte General de 2019 integrat en el compte general de l'Ajuntament i els comptes anuals de Promunsa, després de l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i després que durant l'exposició pública no s'hagi produit cap reclamació. Aquest punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals i l'abstenció de JXC-PAR i la CUP.

L'estimació de sol·licitud per declarar d'especial interès públic les obres d'ampliació de l'escola Montserrat (2 aules d'educació infantil, modificació de lavabos i un despatx per a l'AFA) i bonificar el 95% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que ha presentat el Departament d'Educació de la Generalitat va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

També es van aprovar diversos punts de l'àmbit laboral i de personal de l'Ajuntament. En aquest cas, són modificacions del llocs de treball d'operador/a informàtic/a i també respecte als llocs de treball d'agent cívic/a. També per adaptar-los a les noves realitats i necessitats es modifica el lloc de treball d'enginyer/a industrial per emmarcar-lo en les necessitats de les situacions d'emergència. Aquests punts van obtenir el vot favorable de tots els grups municipals, excepte de JXC-PAR que es va abstenir. En el cas del lloc de treball de tècnic/a de mobilitat i via pública que es proposa sigui adscrit a la policia local també va ser aprovat amb el vot favorable, excepte l'abstenció de JXC-PAR i el vot en contra de la CUP.

Des de l'àmbit econòmic, també es proposa al Ple l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al Pacte del Baix Llobregat per a un nou impuls econòmic i social. El Pacte posa de manifest un escenari en el qual es donen de manera simultània quatre crisis que afecten a la comarca: crisi sanitària, crisi social, crisi econòmica i crisi climàtica i del gran impacte que tenen sobre la ciutadania, les empreses, els agents socials... Es proposa un pacte per a la reformulació de l'estrategia territorial que enforteixi la comarca i posicioni a les seves institucions per tal d'impulsar el seu potencial al Baix Llobregat i poder respondre a les problemàtiques existents. Aquest pacte va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal i refrendat pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i en el cas del Ple de Sant Just, va ser aprovat per tots els grups municipals excepte per la CUP que va votar en contra.

Finalment, des del punt de vist de l'àrea econòmica, l'aprovació d'un complement de productivitat extraordinari per compensar l’esforç i el compromís durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 a personal de diferents àrees municipals i que va tenir el suport l'Equip de Govern (PSC-Movem), la CUP i del regidor no adscrit, però en el qual es van abstenir JXC-PAR i ERC.

Dins de l'àmbit de Serveis a la Persona es va aprovar per unanimitat la segona i última pròrroga del contracte amb l'empresa Tot Carrau, S.C.P. per a la gestió del Taller Municipal de Plàstica Carrau Blau amb una subvenció de 25.300 euros anuals tal i com especifica el contracte.

En aquest ple es presenten tres mocions:

-la moció presentada pel grup municipal de la CUP relativa al camp de refugiats de Mória (Grècia) va ser aprovada per unanimitat.

-la moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge va ser aprovada amb el vot a favor de ERC, Movem Sant Just, la CUP i les dues regidores de la Plataforma Alcaldia Republicana (PAR). La regidora i el regidor de JXC i el regidor no adscrit van votar en contra. El PSC es va abstenir.

-la moció presentada per Movem Sant Just per a l'impuls d'un Pacte Nacional per un turisme sostenible va ser aprovada per unanimitat.

Finalment esmentar que, com a cada sessió plenària, l'Alcalde va informar al Ple de la situació econòmica financera periòdica, sobre l'execució pressupostària i els moviments de tresoreria, així com donar compte d'altres informacions, com per exemple, del seguiment de les mocions del primer semestre del 2020 d'acord amb la moció aprovada per fer el seguiment i transparència sobre les mocions aprovades a l'Ajuntament.

Per finalitzar els ple, els regidores i regidores van fer els precs i preguntes.

Recordeu que podeu veure la gravació del ple al canal youtube de l'Ajuntament.