Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament i la Generalitat estudien l’obertura d’un Institut-Escola a Sant Just

L’Ajuntament de Sant Just Desvern i la Generalitat de Catalunya han començat a estudiar la possibilitat de construir un nou centre educatiu al municipi. Es tractaria d’un Institut-Escola, per primària i secundària, la ubicació del qual es definirà en funció de la disponibilitat de solars i d’altres aspectes urbanístics i demogràfics.

La noticia es va donar a conèixer ahir a la Comissió de participació en la programació de l’oferta educativa, un òrgan constituït en el marc del nou decret d’admissió i programació de l’oferta educativa, i format per la inspecció educativa, el regidor d’Educació, Infància i Acompanyament a l’escolaritat, Just Fosalva, representants de les direccions i de les famílies dels centres públics i privats de Sant Just, representants sindicals i els serveis tècnics municipals d’educació. La formació d’aquesta comissió garanteix la participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l’oferta educativa.

Amb el projecte d’obertura d’un Institut-Escola al municipi i la construcció ja acordada d’una nova escola bressol municipal al barri de Les Basses de Sant Pere, al costat de l’Escola Montserrat, Sant Just augmentarà notablement la seva oferta educativa per donar cobertura a les necessitats futures de la població.