Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels regidors i regidores de la Corporació

El Ple extraordinari d'urgència que va tenir lloc ahir va aprovar, entre d'altres punts, el que fa referència a les retribucions, indemnitzacions i els règims de dedicació exclusiva i parcial dels 17 regidors i regidores de la Corporació Local, amb els vots a favor de l'Equip de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just), i l'abstenció de CiU, Ciutadans i PP. 

La partida pressupostària dels retribucions dels 17 regidors i regidores és similar a la de l'any 2014: augmentant en 3.000€ respecte l'any passat. Cal tenir present que l'Equip de Govern ha passat de 9 a 11 regidors/es i tot això, s'ha mantingut estable el total de despesa per aquest concepte. A part, la retribució de l'alcaldia baixa en 9.000 euros, situant-se en 50.000 euros anuals.

D'acord amb l'aprovació d'ahir, hi ha tres dedicacions exclusives, una de les quals és la de l'alcalde Josep Perpinyà. Les altres dues dedicacions exclusives corresponen al regidor i 1r Tinent d'Alcalde d'ERC Sergi Seguí i a la regidora i 3a Tinenta d'Alcalde Gina Pol, amb una retribució de 43.858€ ambdós. 

Les retribucions dels altres 8 regidors al govern són parcials: 

El regidor de Movem Sant Just, Lluís Monfort, el regidor del PSC, Joan Basagañas, i la regidora del PSC Dolors Leyva dedicació de 21 hores setmanals amb una retribució íntegra anual de 24.560,90 euros. 

Les regidores del PSC, Quima Giménez i Carrasumada Serrano, i de Movem Sant Just, Just Fosalva, dedicació de 18 hores amb una retribució íntegra de 21.052,22 euros

I els regidors d'ERC, Ferran Tost i Jordi Porta, dedicació de 15 hores setmanals amb  una retribució íntegra anual de 17.543,54 euros. 

El Ple també va aprovar les indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament que són les que perceben les persones dels grups de l'oposició:

140 euros/sessió per assistència a les sessions del Ple de l'Ajuntament 
117 euros/mes per assistència de les persones portaveus dels grups municipals que no formen part de l'equip de govern a les reunions de la Junta de Portaveus o òrgan col·legiat equivalent
117 euros/sessió per assistència dels regidors i regidores titulars -o suplents quan no assisteixi la persona titular- a les sessions de les comissions informatives, inclosa la comissió especial de comptes: 117 euros/sessió.

Per tal de cumplir amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local es crea la figura de funció directiva, per la qual cosa s'ha hagut d'aprovar -amb els vots a favor de l'Equip de Govern i l'abstenció dels grups a l'oposició- la modificació d'alguns llocs de treball que passa a ser el personal directiu professional que dirigirà i coordinarà les àrees de l'Ajuntament.

S'adjunta la determinació de dedicacions i indeminitzacions i el Decret de delegació de competències dels 11 regidors i regidores de govern. 

Tots els punts de l'ordre del dia del Ple extraordinari d'urgència del 18 de juny es poden escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat

retribucions.pdf Decret.pdf