Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'empresa municipal de #santjust tanca l’exercici pressupostari de 2014

La Junta General de l’empresa municipal Promunsa ha tancat els comptes auditats de l’exercici de 2014. Aquest ha estat el primer any en el qual Promunsa ha gestionat els serveis d’enllumenat i de control de l’aparcament en zones blaves.  

Els comptes auditats s’aproven amb un resultat de pèrdua de 803.419,10 euros. Aquesta pèrdua es deu, principalment, a dos factors. S’ha produït una pèrdua del  valor patrimonial de l’edifici d’oficines de Sant Just Diagonal – fruit del nou planejament de la parcel·la 25 que obliga a destinar una planta a equipament - i a que la gestió de l’enllumenat i les zones blaves és assumida per Promunsa 9 mesos més tard del previst fruit de l’entrada en vigor de la LRSAL, la llei que condiciona les competències dels governs locals i les seves empreses públiques.

Durant el 2014 va haver-hi una escassa activitat en la comercialització de les oficines i les places d’aparcament de què disposa Promunsa. Per contra, durant el 2015 s’està produint un increment de la venda i/ o el lloguer d’aquests espais, així com dels locals comercials – que a dia d’avui ja han estat tots llogats o venuts.

Finalment ressaltar que ja s’ha aprovat el projecte de reparcel·lació del sector de Mas Lluí, que preveu un ingrés per a Promunsa de 1.306.479 euros.