Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aquesta tarda, Ple Municipal corresponent al mes de gener de 2016

El Ple municipal se celebra avui, 28 de gener a les 19h a la sala de sessions de l'Ajuntament. En aquesta sessió plenària està previst estimar la sol·licitud de la persona propietària de la masia de Can Sagrera per beneficiar-se del 50% de reducció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, donar que es tracta d'un edifici catalogat inclòs al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Artístic i Arquitectònic de Sant Just Desvern. 

També s'haurà de ratificar el decret referit als deutes ja incobrables per part de l'Organisme de Gestió Tributària. S'eleva al Ple una proposta de l'organisme que recull deutes que ja no es poden perseguir perquè estan relacionats amb empreses que han fet fallida o que la despesa de gestionar el deute és superior al deute en sí; i es formalitzarà la fi del contracte de l'ús de la primera planta del Mercat Municipal que tenia l'empresa Consum. 

L'ordre del dia inclou quatre mocions. La primera, presentada pel grup municipal de Ciutadans, instant la Conselleria d'Ensenyament de Catalunya a que desenvolupi un protocol específic en l'àmbit educatiu sobre l'assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere; la segona, també presentada per Ciutadans, sol·licita que les mocions aprovades i rebutjades en el Ple siguin incloses en el termini d'un mes en el portal de la transparència. 

El grup de CiU també presenta dues mocions. Una referent a la publicació del Pla d'Inversions pendents de realitzar, i l'altra sobre la creació d'un grup de treball per fer el pressupost municipal participatiu. 

Els regidors i regidores hauran de votar la inclusió, per urgència, de la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament i de Promunsa per l'exercici 2016. La única al·legació presentada és la del Comité Conjunt dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Superada aquesta votació el pressupost quedaria aprovat definitivament.