Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust dóna llum verda a flexibilitzar la normativa per instal·lar ascensors a l'exterior dels edificis

El Ple del mes d'octubre ha aprovat, per unanimitat, la modificació d'una norma urbanística relativa a la supressió de barreres a l'accessibilitat la qual permetrà ocupar espais exteriors, però dins la pròpia finca, per instal·lar ascensors si tècnicament està justicat que no es pot instal·lar a l'interior de l'edifici. 

El plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per procedir a la contractació d’una empresa que presti el servei del manteniment de l’arbrat, jardineria, zones verdes, sauló, neteja i reg, així com el subministrament de plantes, arbres i material relacionat amb les tasques de manteniment també tira endavant amb l'única abstenció del Partit Demòcrata. El contracte tindrà una durada de 4 anys, prorrogables fins a 6, i es destinaran recursos per valor de 2,27 M de €. Una part del contracte està dedicada, exclusivament, a centres especials de treball -amb la incorporació de clàusules de caràcter social-, un dels compromisos que recull el Pla d'Actuació Municipal. 

La modificació del Pla Estratègic de Subvencions es va aprovar amb l'abstenció del Partit Demòcrata, Ciutadans i PP. Aquest Pla informa dels temes relatius a les sol·licituds de subvencions i formalització de convenis i analitza els objectius que es pretenen aconseguir amb l’atorgament de les subvencions, les línies que es proposen, i el règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvenció.

En el Ple també es va informar que Promunsa ha reduit fins a 165.000€ el prèstec que va sol·licitar Promunsa per executar l'operació d'habitatge públic del c. Cadenes i que inicialment havia estat per un import de 4,6M d'€. D'altra banda, també en matèria d'habitatge, es van aprovar diferents canvis sol·licitats per la Generalitat que modifiquen el text refós del Pla de Millora Urbana del sector de la ctra. Reial-Torreblanca. Tots dos punts es van aprovar amb l'abstenció de Partit Demòcrata. 

La moció presentada pel grup municipal d'ERC, de suport de l’Ajuntament a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la Independència de Catalunya, com a molt tard al setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària, vehiculant la participació ciutadana del municipi i assegurant les garanties democràtiques i el dret a decidir del poble de Catalunya, es va aprovar amb els vots a favor d'ERC, Partit Demòcrata i Movem Sant Just, i els vots en contra de PSC, Ciutadans i PP. 

També es va aprovar la moció presentada per l'Equip de Govern (PSC-ERC i Movem Sant Just) d'oposició als tractats de lliure comerç TTIP, CETA i TISA; el Partit Demòcrata va votar-hi en contra i Ciutadans i el PP es van abstenir. La Comissió Europea, per mandat dels Estats Membres, va iniciar negociacions amb els Estats Units d'Amèrica per a un acord transatlàntic d'inversions i comerç (TTIP), un acord integral d'economia i comerç entre la Unió Europea i el Canadà (CETA), així com un acord de comerç de serveis (TISA). La moció proposa declarar Sant Just Desvern com a municipi oposat al TTIP, CETA i TISA, defensant els serveis públics bàsics i la redistribució social. 

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plens on line de santjust.cat