Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament convoca el veïnat de Mas Lluí #santjust per explicar-los la sentència judicial

L'Ajuntament de Sant Just Desvern ha enviat una carta al veïnat de Mas Lluí amb la finalitat de convocar-los a una reunió per compartir el contingut de la sentència judicial que afecta a la urbanització del barri en el sentit d’anul·lar el canvi de modalitat del sistema de compensació per cooperació. 

L'escrit, que signa el regidor d'Urbanisme, Pere-Joan Deniel, diu que aquest fet "implica que l’Ajuntament ha hagut d’aturar el procés que va iniciar per executar directament les obres d’urbanització dels carrers. Recordem que l’Ajuntament va aprovar el projecte, i el dia 28 d’agost va aprovar adjudicar l’obra a una de les 27 empreses constructores que es van presentar a la licitació."

"Ara," -continua la carta- "en compliment de la sentència judicial l’Ajuntament ha hagut d’anul·lar el procés per començar l’obra i requerir a la Junta de Compensació -als propietaris dels terrenys- que procedeixi a iniciar d’immediat les obres d’urbanització. Si, abans que acabi l’any, la Junta de Compensació no ha iniciat la urbanització de carrers -que inclou el vial de connexió directa del barri amb el carrer Ponce de León-, l’Ajuntament, previ requeriment, iniciarà de nou el procediment per canviar de sistema de gestió que li permeti urbanitzar carrers."

El regidor acaba dient que tant aquesta informació, com les que s’han anat succeint fins ara, es van exposar immediatament a l’Associació de Veïns de Mas Lluí i s'ofereix al veïnat per a qualsevol aclariment que creguin convenient sobre qualsevol àmbit que afecti al barri. "La bona predisposició veïnal" -acaba el regidor- "ha estat important per superar les dificultats que s’han anat presentant, especialment les generades pels propietaris dels terrenys"

 

___________________________________________________________________________
Reunió veïnal: 16 d’octubre, a les 8 del vespre, al local veïnal del c. Rosa de Luxemburg, 14

Documentació adjunta:

-Sentència judicial
-Acta de la mesa de contractació
-Decret anul·lació canvi sistema d'actuació

Sentencia_Congost_Residencial.pdf Acta_Mesa.pdf Decret_compliment_sentencia.pdf