Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de juny votarà l’adquisició del solar de l’Av. Generalitat/C. Parlament per a la construcció d’habitatges dotacionals

Demà, dimarts 29 de juny, se celebra el ple municipal ordinari del mes de juny, en què es votarà l’adquisició de la meitat de la finca situada a l’av. Generalitat, 8, propietat de l’Ajuntament d’Esplugues (l’altra meitat ja pertany a l’Ajuntament de Sant Just). Aquest solar, situat entre la Rambla Modolell i el c. Parlament Català, es destinarà a la construcció d’habitatges dotacionals.

Un altre dels punts destacats del ple és l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 16 ajuntaments, amb motiu de l’organització l’11a Edició del Premi Literari Delta de Narrativa escrita per a dones. L’Ajuntament de Sant Just organitza aquesta edició del premi en col·laboració amb el Consell Comarcal.

En l’àmbit dels serveis a les persones, es votarà l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per als anys 2021-24, que preveu destinar 15.500€ per a l’any 2021 i 10.000€ per als anys 2022-24.

Tot seguit, es decidirà sobre l’adhesió de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, que ha de permetre treballar de forma més coordinada amb els arxius locals.

El ple votarà també l’aprovació inicial de les bases del Programa 3+6 per a l’any 2021, al qual està previst destinar-hi 96.000 €. Aquest programa, que es va aprovar per primera vegada l’any 2015, té la finalitat de fomentar l’ocupació estable a través d’ajuts per a la formació i contractació de 6 persones en situació d’atur. Enguany el Programa 3+6 permetrà que hi puguin haver dues empreses beneficiàries de les subvencions.

D’altra banda, la sessió debatrà l’aprovació inicial de les bases d’una línia ajuts al foment de la creació artística, amb l’objectiu de fomentar la formació, la innovació, la creació i la producció artística de persones vinculades al municipi. Amb aquest programa està previst destinar 10.000 € a subvencionar un mínim de dos projectes que obtinguin la millor puntuació d’acord amb les bases.

En el capítol de les mocions, se n’han presentat dues:

  • Moció dels grups municipals Movem Sant Just i PSC per instar el govern de l’Estat a ampliar la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals als ens locals els anys 2022 i 2023.
  • Moció del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, presentada pels grups municipals PSC, ERC, Movem Sant Just i regidor no adscrit, amb motiu del Dia mundial de presa de consciència de l’abús i el maltractament en la vellesa.

Abans del torn de precs i preguntes, l’alcalde donarà compte dels canvis en l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i en les regidories, aprovats per Decret d’alcaldia el 15 de juny.

El ple començarà a les 19h i serà presencial, tot i que encara no es permetrà l’assistència de públic com a conseqüència de les mesures anticovid. Per presentar precs i preguntes al ple, cal enviar un correu electrònic a l’adreça preguntesple@santjust.cat abans de les 24 hores del dia anterior a la seva celebració. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, el nom del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Just.